ADEM JE VRIJ

5 Natuurgerichte principes

In de behandelingen wordt uitgegaan van de 5 natuurgerichte principes.

Prioriteit 1. Zonder voldoende energie in ons lichaam kunnen wij niet tot herstel komen.
Prioriteit 2. Traag functionerende zenuwen geven een beperkte communicatie in het lichaam.
Prioriteit 3. Het lichaam dient zich regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.
Prioriteit 4. Voeding/Vitaminen en voedsel op maat. Wat wordt er opgenomen, en wat niet?
Prioriteit 5. Het bewust worden van gevoel, erkenning geven aan het lichaam en het keren van ziekmakende levenspatronen.

1. ENERGIEBEWUSTZIJN.

Allereerst dient iedereen te beseffen dat elke cel van elk levend wezen voor 100 % afhankelijk is van de juiste interne energetische huishouding, want zonder energie kan een organisme niet in leven blijven. Alles in de natuur heeft energiesysteem: mensen, dieren, bomen, natuurlijke waterbronnen, enz.
Belangrijk is te weten of het object positieve of negatieve energie ontwikkelt, aanbiedt of onttrekt. Wanneer de balans van plus en min wordt verstoord, ontstaat er een energetische chaos in weefsel en cellen.
Voor de mens is ademen de belangrijkste link met ‘leven’: zuurstof is de belangrijkste bron waarmee we onze cellen voeden. Ademen is een mechanisme waarop we zelf geen invloed kunnen uitoefenen. We móeten uiteindelijk ademen, bewust of onbewust. Echter, hóe we ademen kunnen we wel sterk beïnvloeden. Mensen gebruiken maar een klein gedeelte van hun ademhalingssysteem en benutten daarmee een fractie van de levensenergie. De kwaliteit van ons leven hangt af van de kwaliteit van onze ademhaling. Adem je Vrij verhoogt de kwaliteit van ademen en daarmee de kwaliteit van leven.

2. ZENUWEN – COMMUNICATIE EN PRIKKELOVERDRACHT.

Een lichaam heeft een gedegen ‘infrastructuur’ nodig om zo efficiënt mogelijk te functioneren. Dat functioneren is weer afhankelijk van dezelfde “principes” die in een lichaam goed of slecht kunnen doen.
Er dient voor een continue communicatie of prikkeloverdracht te worden gezorgd. Dit is essentieel voor een lichaam om energie, drainage middelen, vitaminen, voeding en emoties op de juiste plaats te krijgen. Je gedachten bepalen hoe je je voelt en hoe je doet.
Door de ademmethodiek van Adem je Vrij ga je negatieve gedachten over jezelf, anderen en het verleden loslaten. En verstoringen in de communicatie of prikkeloverdracht worden aangepakt.

3. REINIGEN – DRAINAGE

Draineren- Reinigen ! Je lichaam zuiveren, allemaal woorden die alom bekend zijn. Maar wat doen we er mee? Vroeger was er nog het rituele vasten, of waren er perioden met schaarste. De natuur was dichter bij ons.

We eten nu alles, het liefst alles door elkaar gedurende de hele dag, voedsel wordt bewerkt, gemodificeerd heet dat, van nature aanwezige stoffen eruit en kunstmatig gevormde andere stoffen erin.
Weet dat bewerkt voedsel per definitie altijd energetisch gemanipuleerd is en dus natuurlijk verwoest!
Door de vele bewerkingen komen er ongevraagd via ons voedselpakket allerlei niet-natuurlijke (lees: lichaamsvreemde) stoffen in ons systeem.
Het lichaam moet veel energie oproepen om deze niet-natuurlijke stoffen de baas te blijven.
Deze waarheid negeren we liever, want het is niet prettig om genotsmiddelen als suiker en koffie te laten staan.
Maar ondertussen ontkennen en bevredigen we onze gevoelens door te veel te roken, te veel te snoepen en we consumeren zoveel dierlijk eiwit (Verzuring) dat het wel fout moet gaan met ons lichaam. We gooien allerlei bouwstoffen door elkaar, zoals eiwitten, koolhydraten en zetmeel. Onze maag lijkt wel een vuilnisvat waar alles wel wordt verwerkt totdat het na heel wat signalen van het lichaam uiteindelijk uitgeput raakt.

70 procent van alle detoxificatie van ons lichaam vindt plaats door onze ademhaling. We benutten echter maar gemiddeld 20 tot 30 procent van ons ademhalingssysteem. Reken uit de winst als we ons ademhalingssysteem optimaal benutten!

4. VOEDING EN VITAMINES.

Zonder bouwstoffen is ons lichaam binnen enkele maanden levenloos. Mineralen, vitaminen, micro elementen en nog veel meer nuttige stoffen zijn er nodig om elke cel zo optimaal mogelijk de juiste voeding aan te bieden. Daarnaast blijft het een feit dat zuurstof de belangrijkste voeding is voor onze cellen.
Preventie ligt in de politiek erg moeilijk in verband met vele belangenverstrengelingen en de lobby van invloedrijke gewetenloze lieden uit de farmacie, die geld en macht het hoogste goed vinden, en u daarom uitsluitend als een nummer willen blijven zien. Verandering kan alleen komen uit de massa welke bewust is van de problematiek.

Wij worden zoet gehouden met suikers. (Accijns!) Daar krijgen we dan schijnbaar eventjes een goed gevoel van. Deze zoet houders hebben we in die vorm voor onze gezondheid werkelijk niet nodig, want op die manier worden onze gevoelens onderdrukt en kan de agressie die hieruit voortvloeit gebruikt worden om ons te manipuleren.
Onze waardigheid komt in het geding en valse motieven worden ons deel. Onze emotionele staat is verbonden met onze gedachten, opvattingen en overtuigingen

Gelukkig zijn er nog creatieve bewuste mensen. Deze gaan gemakzucht uit de weg en doen moeite voor zichzelf, om inzicht te krijgen wat er nu werkelijk gaande is in deze ondoorzichtige misleidende maatschappij. Om dat te kunnen doorgronden is evenwicht in ieders denken en voelen nodig. Tijdens het Adem Je Vrij ademproces worden mensen zich bewust van hun belemmerende overtuigingen en ervaringen en leren ze op een andere manier te kijken naar zichzelf, anderen en de wereld om zich heen.

5. ERKENNING GEVEN AAN EMOTIES.

Het onderbewustzijn is voor velen een angstig gebied waar we zo ver mogelijk vandaan willen blijven.
Toch kunnen we stellen dat indien we moeite doen om dit gebied te ontginnen, we ons steeds rijker binnen onszelf gaan voelen. Om op dit niveau zinnige vooruitgang te boeken dienen de randvoorwaarden zo optimaal mogelijk te zijn, willen wij niet steeds terugvallen naar de oude patronen.
Het leerproces is duidelijk afhankelijk van de eerder omschreven vier principes. Worden deze stap voor stap in gang gezet dan is de persoon op weg om ziek makende trillingen te elimineren, en zo verkrijgt men steeds meer inzicht in het persoonlijke functioneren.

Eerder is gezegd dat de meeste mensen terugschrikken om geconfronteerd te worden met diepgewortelde emoties. Bang dat deze naar buiten komen en bang dat hierop een veroordeling volgt op het vertoonde gedrag. Een vicieuze cirkel die doorbroken dient te worden door inzichten te verschaffen en om verandering te helpen realiseren. De methode Adem je Vrij heelt en transformeert tot op celniveau zodat oude patronen daadwerkelijk doorbroken worden.
Het inzicht, om niet steeds te moeten duelleren, te denken in vormen als macht en onmacht, en je steeds energie te laten afnemen door in te gaan op oordelen en vooroordelen van anderen, zijn standaard model om jezelf je groei te belemmeren. Het aanvaarden dat zowel positieve als negatieve eigenschappen in jezelf een functie hebben die je inwendig dient te aanvaarden is het begin van ieders groei.
Ieder heeft recht op zijn eigen gevoel, of dat nu verdriet of vreugde is. Als onze emoties niet stromen of duidelijk geuit kunnen worden, stagneert onze levenskracht, verliezen we ons vertrouwen in het leven en worden we uiteindelijk ziek. Door hoeveel lijden en onderdrukking moeten wij en onze planeet nog heen voor we wakker worden en luisteren? We kunnen aan deze diepgevoelde roep beantwoorden door om te beginnen onze eigen emotionele aard, onze negatieve patronen en gewoonten te veranderen. Met Adem je vrij voel je dat emoties noch negatief nog postief zijn en hoe emoties die groei belemmeren geheeld geïntegreerd kunnen worden en de weg weer meer vrij is voor geluk en innerlijke vrijheid.
Gezond worden en blijven is een liefdevolle uitnodiging aan jezelf. Gezond zijn is een levenswijze!